loading

7 ขั้นตอนง่ายๆในการเป็นเจ้าของแฟรนไชส์ บิซเพย์

เพียง 7 ขั้นตอนง่ายๆในการเป็นเจ้าของออฟฟิสบิซเพย์แฟรนไชส์ ของคุณเองโดยไม่มีค่าธรรมเนียมแฟรนไชส์ล่วงหน้า

 

ติดต่อ บิซเพย์ อินเตอร์เนชั่นแนล

Contact ติดต่อบิซเพย์ เพื่อสอบถามเกี่ยวกับข้อผูกมัดที่เป็นความลับ

 

กรอกใบสมัครพาร์ทเนอร์แฟรนไชส์ บิซเพย์ฉบับแรก

กรอกใบสมัครและเอกสารที่ไม่เปิดเผยครั้งแรก

 

ตรวจสอบภูมิหลังของธุรกิจ

บิซเพย์ จะดำเนินการตรวจสอบภูมิหลังของธุรกิจให้ครอบคลุมและประเมินผลผู้สมัครทั้งหมด

 

การยอมรับและลงนามในสัญญา

หลังจากเกณฑ์การตรวจสอบของผู้สมัครทั้งหมดแล้ว คุณจะได้รับเชิญให้เข้าร่วมเซ็นต์สัญญาอย่างเป็นทางการในขอบเขตการให้บริการในแฟรนไชส์พาร์ทเนอร์ ของคุณ
                 สัญญา

 

การจัดตั้งสำนักงาน บิซเพย์

ทีม งานบิซเพย์ อินเตอร์เนชั่นแนลจำทำหน้าที่ ให้ความช่วยเหลือแก่คุณและพาร์ทเนอร์ของคุณ
                 เพื่อเลือกสถานที่จัดตั้งสำนักงาน, ขอบเขตการให้บริการในแฟรนไชส์พาร์ทเนอร์ของคุณ

 

การสรรหาและการฝึกอบรม

ทีมงานระหว่างประเทศของ บิซเพย์จะช่วยเหลือคุณใน
                 กระบวนการสรรหาบุคลากรเพื่อให้แน่ใจว่าคนที่คุณจ้าง
                 คือคนที่เหมาะสมที่จะช่วยให้คุณประสบความสำเร็จ

                 เมื่อได้รับคัดเลือก, ทีมงานฝึกอบรมของ บิซเพย์ อินเตอร์เนชั่นแนล ของเรา
                 จะทำงานอย่างใกล้ชิดกับคุณในการฝึกอบรมและพัฒนา
                  พนักงานใหม่ของคุณตามระบบและขั้นตอน ของบิซเพย์

 

เริ่มต้นทำการค้า

ยินดีต้อนรับสู่โลกของบิซเพย์แฟรนไชส์