loading

ติดต่อเรา

หากต้องการเข้าถึง บิซเพย์โปรดกรอกแบบฟอร์มด้านล่าง

สำนักงานและที่ตั้งของบิซเพย์

ค้นหาสำนักงานในประเทศและภูมิภาคของ บิซเพย์

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดเลือกจากรายการด้านล่าง:

บริษัท บิซเพย์ อินเตอร์เนชั่นแนล

เลขที่ 390, 3/F.,
เพ็นนิลซุล่า เซ็นต์เตอร์,
67 ถนนโมดี้,
จิมซ่าจุ่ย ตะวันออก, เกาลูน, ฮ่องกง

+852 81 91 31 41

+66 33 00 8701