loading

ร่วมงานกับบิซเพย์

 

 

สำนักงานแฟรนไชส์ของบิซเพย์เปิดดำเนินการในออสเตรเลีย, กัมพูชา, มาเลเซีย, ฟิลิปปินส์, สิงคโปร์และไทย กำลังสรรหาบุคลากรที่มีแรงบันดาลใจในการทำงาน ในตำแหน่งดังนี้:

 

ที่ปรึกษาด้านการขาย

ที่ปรึกษาด้านการขายบิซเพย์ ถือเป็นหัวใจสำคัญของธุรกิจบิซเพย์ บทบาทของพวกเขาคือการแนะนำให้โอกาสและผลตอบแทนกับเจ้าของธุรกิจ ซึ่งบิซเพย์สามารถนำเสนอธุรกิจให้กับธุรกิจของพวกเขา

โดยปกติแล้ว ที่ปรึกษาด้านการขายของบิซเพย์ จะใช้เวลาส่วนใหญ่ในการประชุมร่วมกับเจ้าของธุรกิจในพื้นที่ ดังนั้นคุณต้องเป็นคนที่ทุกคนต้องการพบ ซึ่งคุณจะต้องมีแรงจูงใจเพียงพอที่จะสร้างโอกาสในการขายของคุณเอง และเพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้กำหนดการนัดหมายเพื่อประชุมร่วมกับเจ้าของธุรกิจอย่างน้อย 15 ครั้งต่อสัปดาห์ ทั้งนี้เพื่อให้รายได้ของคุณจะภายใต้ความคาดหมายของคุณ

 

ผู้จัดการฝ่ายการค้า

ผู้จัดการการค้าของบิซเพย์ คือ "ผู้ขับเคลื่อนและผู้เขย่า" ของระบบบิซเพย์

คุณจะได้รับการคัดเลือกฐานของสมาชิกบิซเพย์ ที่ตรงกับทักษะทางวิชาชีพของคุณใน CRM ซึ่งถือเป็นบทบาทของคุณในการจัดการในธุรกิจของลูกค้าให้ตรงกับความต้องการในการซื้อและขายของสมาชิกที่ได้รับการจัดสรร กับสมาชิกบิซเพย์ในสาขาของคุณเองหรือจากสาขาของบิซเพย์ทั่วโลก .

 

ผู้จัดการสาขา

ผู้จัดการสาขาของบิซเพย์ จะทำหน้าที่เป็นโค้ช, กัปตันและผู้นำให้กับทีมงานของเราทั่วโลก

คุณจะต้องเป็นบุคคลที่ทีมบิซเพย์ของเรามองหาเพื่อสร้างแรงจูงใจ, การสนับสนุนและการให้กำลังใจในการทำงานประจำวันของสำนักงานสาขา บิซเพย์ของคุณ

เราไม่กล่าวถึงอะไรเกี่ยวกับบทบาทและความรับผิดชอบประจำวันของผู้จัดการสาขาบิซเพย์, แต่สิ่งสำคัญของบิซเพย์คือทีมของเราจะมาก่อนเสมอดังนั้นคุณต้องเป็นบุคคลที่เป็นผู้นำและเป็นตัวอย่างที่ดี

บิซเพย์จะทำการค้ดสรรผู้จัดการสาขาจากภายในก่อน, สำหรับผู้สมัครที่มีคุณสมบัติข้างต้นและเป็นที่ทราบ คุณสามารถที่จะบริหารจัดการบิซเพย์สาขาของคุณได้อย่างรวดเร็ว