loading

ทีมบิซเพย์คือตัวแทนอสังหาริมทรัพย์ที่มีประสบการณ์

ทีมอสังหาริมทรัพย์และการลงทุนของบิซเพย์ ตระหนักดีว่าการขายหรือซื้ออสังหาริมทรัพย์น่าจะเป็นรายการที่ใหญ่ที่สุดที่เราเคยทำมาในชีวิตของเราดังนั้น บิซเพย์จึงมั่นใจได้ว่าเรามีทีมผู้เชี่ยวชาญที่สามารถตอบสนองความต้องการให้กับคุณได้ทุกครั้ง

 

ฝ่ายทรัพย์สินและการลงทุนของบิซเพย์ ดำเนินการบนพื้นฐานที่ว่าเราไม่ได้จัดการกับการขายอสังหาริมทรัพย์ภายใน แต่ในความเป็นจริงเราได้แต่งตั้งตัวแทนอสังหาริมทรัพย์ในท้องถิ่น เพื่อจัดการซื้อและขายอสังหาริมทรัพย์ทั้งหมดที่มีอยู่ผ่านทางตลาด บิซเพย์

ตัวแทนอสังหาริมทรัพย์เหล่านี้ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนอสังหาริมทรัพย์บิซเพย์ตาม:

  1. ชื่อเสียงที่ตั้งขึ้นในตลาดอสังหาริมทรัพย์ด้วยเงินสด
  2. ความรู้ความชำนาญของบิซเพย์ ในการขายอสังหาริมทรัพย์
  3. ความมุ่งมั่นของพวกเขาต่อสมาชิกบิซเพย์ เพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาได้รับบริการที่ดีที่สุดและมีโอกาสทุกครั้ง
  4. ความรู้ความเข้าใจในตลาดท้องถิ่นที่มีผลต่อการขายอสังหาริมทรัพย์ในพื้นที่เฉพาะของตน

ซึ่งแตกต่างจากการแลกเปลี่ยนทางการค้าที่ทำให้คุณจัดการทรัพย์สินโดยใช้ผู้จัดการบัญชีภายในที่ไม่ได้รับการฝึกอบรม ทีม งานบิซเพย์ตระหนักดีว่า การทำรายการอสังหาริมทรัพย์เป็นรายการที่สำคัญ และเรามุ่งมั่นเพื่อให้แน่ใจว่าคุณสามารถจัดการอสังหริมทรัพย์กับผู้เชี่ยวชาญโดยตรง ซึ่งนั่นคือเหตุผลที่ทำไมเราทำการสรรหาตัวแทนมืออาชีพในการให้บริการให้กับทีมงานของเรา

 

บิซเพย์ท้องถิ่นของคุณที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนอสังหาริมทรัพย์

  ออสเตรเลีย

 กัมพูชา

 ฮ่องกง 

 มาเลเซีย

  ฟิลิปปินส์

 สิงคโปร์

 ประเทศไทย